Bir çok konuda kurumsal ve bireysel olarak eğitimler vermektedir. Bu eğitimler firma içi, yüz yüze ve grup olarak alınabileceği gibi online ve offline olarak da alınabilmektedir. Eğitimler; zengin ve özgün içeriği, kolay anlaşılabilir ve eğlenceli sunumu ile kurumsal ve kişisel gelişime ciddi katkı sağlayacaktır.

Eğitim Konuları :

 • Dış Ticaret :

 1. Dış Ticaret Kültürü ve Etiği
 2. Dış Ticarete İç Hazırlık
 3. Dış Ticarete Başlama
 4. Pazar Araştırması
 5. Hedef Pazar Seçimi
 6. Tedarikçi Zinciri
 7. Stratejinin Belirlenmesi
 8. Planlama
 9. Dış Ticarette Müşteri Bulmak
 10. Fuar Çalışmaları
 11. Dış ticarette Müşteriyi Tutma ve Pazar Payını Geliştirme
 12. Dış Ticarette Fiyatlandırma
 13. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 14. Dış Ticarette Belgeler
 15. Dış Ticarette Karlılık Optimizasyonu
 16. İhraç Kayıtlı Satış – Dahilde İşleme Rejimi
 17. Dış Ticarette Sözleşmeler
 18. İş seyahatleri
 19. Türkiye’nin İhracat Profili
 20. Dış Ticaret ile İlgili Kuruluşlar ve Destekler

 • Diğer Eğitim Konuları :

 1. A’dan Z’ye Satış
 2. Proje Yönetimi
 3. Zaman Yönetimi
 4. Rapor Yazma
 5. Sözlü ve Yazılı İletişim
 6. Girişimcilik
 7. Etkileme Becerileri ve Kişisel Etki
 8. Liderlik ve Ekip Yönetimi
 9. Müzakere ve İkna
 10. Topluluk Önünde Konuşma ve Sunu

Türkiye’nin en büyük konuşmacı ajansı Speaker Agency ‘ye bağlı olarak farklı organizasyonlarda konuşmalar yapmaktadır.

Teorik bilgi ile tecrübeyi harmanlayarak; dinleyicinin ilgisini sürekli kılan naif bir sohbet dili ile yapılan konuşmalar, nükteli anekdotlar ve yaşanmışlıklarla bezenmiş bir içeriğe sahiptir. Eleştirmek, taraf olmak veya yargılamak yerine, bilgi ve tecrübe aktarımına yönelik bir üslup kullanır. Aforizmalar ve bilimsel çalışmalar olmazsa olmazdır. Amaç; hoşça vakit geçirirken, insanlara tecrübe ve bildiklerini aktarmaktır. Tüm konuşma içeriklerini, her konuşmaya özel olarak, dinleyici profiline göre farklılaştırarak, eğitim-sohbet dengesini düzenlemektedir.

Konuşma Konuları :

 • IR35 nedir, Neler değişti ?
 • Brexit ve Türkiye’ye Etkileri
 • Yeni Dünya Ekonomik Sistemi
 • AB ve Geleceği
 • Türkiye’nin İhracatı
 • Yeni Pazarlar Yeni Hedefler
 • Dış ticarette Galatı Meşhur

Organizasyon : Speaker Agency İletişim

Bir kuruluşta yeri doldurulamaz tek sermaye insanın bilgi ve yetenekleridir. Modern çağda en büyük güç “bilmek”, en önemli silah “bilgi”dir. Yıllardır biriktirdiği tecrübelerini, eğitim ve iş hayatında öğrendikleriyle birleştirip topladığı “bilgi birikimini” yazıları, konuşmaları, eğitimleri ile diğer insanlarla paylaşmaktadır.