İngiltere’nin genel profil olarak orta yaş ve üstü seçmenin 4% gibi bir farkla Brexit demesi, aslında her anı sorunlu olan bu evliliği bir şekilde sona getirmiş oldu.

Ada Avrupası ve Kıta Avrupası arasındaki tarihsel, kültürel, ekonomik ve stratejik çekişmelerin yanı sıra artan göç, mülteci sorunu, bir türlü kontrol edilemeyen ekonomik sıkıntılar, gelir dağılımın toplumu rahatsız edici şekilde bozulmaya devam etmesi, AB’nin askeri planlarından çevre regülasyonlarına kadar birçok konuda ki yönetsel fikir ayrılıkları ve global siyaset de bu kararda etkili olmuştur.

Sosyal sınıf olarak Brexit diyen kesim daha çok orta ve alt gelirli, orta yaş ve üstü, orta derece eğitimli ve kırsal kesimde yaşamaktadır. Bu kitlenin bir diğer belirgin özelliği ise İngiltere’nin yönetiminin “Brüksel’den” yapılmaması gerektiğine inanmalarıdır.

Buna karşı olarak, yüksek eğitimli ve yüksek gelir grubundan şehirli nüfus ile genç nüfus ise AB’ye tam üyelikten yanadır.

Published On: Eylül 13th, 2019 / Categories: Uncategorized /

Subscribe To Receive The Latest News

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus.

Add notice about your Privacy Policy here.