1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşmasına göre, AB’den Türkiye’ye karşı sanayi ürünlerinde gümrük vergisi uygulanmamakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım Payı (miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım Politikasından kaynaklanan bir koruma aracıdır) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan işlenmemiş tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde tespit edilen spesifik vergiler uygulanmaktadır.

İngiltere’de Kurumlar vergisi 2018 yılı Nisan ayında % 20’den % 19’a düşürülmüştür ve hali hazırda bu oran kullanılır. 2020 yılında ise % 17 oranına çekilmesi görüşülmektedir.  KDV oranı % 20’dir.  Pek çok gıda ürünü, toplu taşıma ve ihracat için KDV 0 % uygulanırken bazı enerji ve yakıt ürünlerine ise KDV % 5 olarak uygulanır. Eğitim ve sağlık hizmetleri gibi önemli sektörler ise KDV’den muaftır. Bunun yanı sıra petrol, tütün ve alkol ürünlerine uygulanmakta olan ÖTV ise AB içerisindeki en yüksek oranlarıdır. Bu vergilerde devlet gelirden ziyade, tüketimi azaltmaya yönelik hareket etmektedir. Gelir vergisi oranları üç dilim üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre, 0-1 880 Sterlin arası % 10, 1 881-29 400 Sterlin arası % 22 ve 29 401 Sterlin ve üzeri için % 40 gelir vergisi alınmaktadır.

Her ne kadar Brexit dese de İngiltere, ülkesine giren ürünler için AB mevzuatlarını uygulamaktadır. Dolayısıyla ürünlere ülkeye girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevre korunmasına ilişkin olarak analizler ve  sertifikasyonları yapılmaktadır.

AB regülasyonlarına göre, birçok makine, ekipman, elektrikli alet, oyuncak vb. ürünün tüm diğer AB üyesi ülkelerde olduğu gibi İngiltere’ye de girişi için “CE” zorunludur. Bu işaretin bulunması sorumluluğu ithalatçıya aittir. İthalatçı ithal edilen ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu beyan ve garanti etmek zorundadır. Bu beyanın ispatı için üreticinin teknik belgeleri gerekir.

Gıda ürünleri için HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi) zorunluluğu bulunmaktadır. Aynı zamanda gıdaların izlenebilir olması gerekmektedir.

AB genelinde pazara sunulan taze meyve – sebze ürünlerinin, taze ve soğutulmuş balık, yumurta, zeytinyağı, kabuklu fındık ve kabuklu ceviz,  kalite ve etiketlemelerine ilişkin pazarlama standartları Ortak Tarım Politikası çerçevesinde çıkartılan EC 2200/96 sayılı kararname düzenlenmektedir. Bu mevzuata uygun olmayan hiçbir ürünün pazara girişine veya dağıtımına izin verilmez.

2007 tarihinde yürürlüğe giren REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir AB düzenlemesidir. Zorunlu bir uygulama olan REACH, bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır. Söz konusu mevzuata göre AB pazarına kimyasal madde, müstahzar veya bunları içeren eşya ihracatı yapmak isteyen firmalar REACH mevzuatına tabiidir

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve GLOBALGAP sertifikası ise tüketici tercihleri açısından önem taşımaktadır.

İngiltere’de ürünlerin sağlık ve güvenlik – denetim uygulamaları gibi bazı özel durumlar dışında, pazara girişi kolaylaştıran, beyan esasına dayalı olmasından dolayı da sorumluluğu ithalatçıya veya dağıtıcıya bırakan esnek sistem uygulanmaktadır.

İngiltere’de tarifeler, gümrük denetimi, sağlık kontrolleri, miktar ve değer kontrolleri, lisans-standart ve etiket uygulamaları vb. konular bakımından AB ülkelerindeki uygulamadan farklı ve özel olarak dikkati çeken, ithal edilen ürünlerin pazara girişine engel oluşturan bir uygulama bulunmamaktadır.

Published On: Ekim 18th, 2019 / Categories: Uncategorized /

Subscribe To Receive The Latest News

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus.

Add notice about your Privacy Policy here.