Dış ticaret ile ilgili her platformda ifade ettiğim gibi, bir ülkenin dış ticaretinin toplamı kadar kaç farkı ülkeye ihracat yaptığı da son derece önemlidir. Türkiye ise hali hazırda ihracatının 50%’sinin AB’ye yapmaktadır. Bu durum Türkiye’nin dış ticaretini AB ekonomisindeki gelişmelere hassas hale getirmektedir. Son çeyrekte Alman ekonomisinin yaklaşık 1,5% küçülmesi, ülke bazında Türkiye’nin en büyük pazarı olması nedeniyle ihracatımızda gerilemeye neden olmuştur. Buna benzer olarak Brexit sonrası İngiltere ekonomisindeki küçülme beklentisi yine Türkiye’nin en büyük pazarlarından olması nedeniyle Türkiye için tehlike oluşturmaktadır.

Bugün 600 milyonu aşkın nüfusu, 5 trilyon doları aşan gayri safi yurt içi hasılası ve yıllık 1 trilyon dolarlık ithalatıyla devasa bir Pazar olan Latin Amerika’dan bahsedeceğim. Latin Amerika bölgesi Türk ürünleri için yeni Pazar olmasının yanı sıra Türkiye’nin dış ticaretinin sağlıklı büyümesi ve diğer ekonomilere hassasiyetinin azaltılması için son derece önemlidir.

Türkiye’nin Latin Amerika’ya ihracatı 2012 yılında 2,2 milyar dolar seviyelerine çıkmış olsa da bölgedeki bazı ülkelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2016 yılında 1 Milyar dolar seviyelerine kadar düşmüştür. Son olarak 2018 yılında 1,7 milyar dolar rakamına ulaşmıştır. Bu tutar toplam ihracatımız üzerinde 1.1% demektir. Bu oran ve tutarlar pazarın büyüklüğü göz önüne alınırsa son derece yetersizdir. Bu bölge daha fazla Pazarlama faaliyetleri ve Türk firmalarının ilgisini hak etmektedir.

Bölge ülkeleri tarafından gerçekleştirilen toplam ithalat küresel ithalat hacminin yüzde 6’sını temsil ediyor. Başlıca ithalat ürünleri arasında elektronik ekipmanlar, makine ve makine parçaları, maden ve mineraller, araç ve araç parçaları, plastik ürünler, optik ve ölçüm aletleri, organik kimya gibi ürün grupları öne çıkıyor.

Bunların yanı sıra madencilik, inşaat ve altyapı yatırımları da bu konuda son derece tecrübeli ve agresif olan Türk firmaları için önemli potansiyeldir.

Bilinmesi gereken bir diğer hususta böğle ülkelerinin 1991 yılında kurmuş olduğu MERCOSUR (Güney ortak pazarı) AB ve NAFTA’dan sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomik entegrasyonudur.

Şimdi bazı önemli ülkelere bakalım:

Arjantin

Arjantin için sürekli ekonomik krizlerden bahsedilir ancak gündelik hayat gayet normal devam etmektedir. Arjantin 40 Milyonu aşan nüfusuna rağmen sürekli göç alanda bir ülke. Pazar yüksek fiyat hassasiyeti vardır. Rekabetçi olabilmek iddialı fiyat teklifleri ile mümkündür. Arjantin ithalatı sınırlamak adına ANMAT adında bir ürün kayıt programını uygular ve de her ithal edilen ürüne karşı ihraç edilen ürün gösterme zorunluluğu gibi ilginç uygulamaları vardır. Tecrübelerimle rahat söyleyebilirim ki, eğe doğru distribütör firmalarla çalışıyorsanız bürokrasi “kolay” aşılabilmektedir.

Uruguay

Uruguay yaklaşık 3,5 milyonluk küçük bir ülkedir. Ancak bölgedeki hem politik hem de ekonomik olarak en istikrarlı ülkesidir. Ekonomisi canlıdır ve her türlü ürün bu ülkeye ihraç edilebilir. Korumacı tedbirleri burada da görmek mümkündür. Arjantin’e nazaran daha az fiyat hassasiyeti vardır.  

Şili

Şili tek OECD üyesi Latin Amerika ülkesidir. 18 Milyon civarı bir nüfusa sahiptir. Ekonomisi stabil ve istikrarlıdır. Şili de diğer fakir Güney Amerika ülkelerinden göç almaktadır. Enteresan olarak Türk dizi endüstrisinin burada müthiş bir etkisi vardır. Hemen herkes bir Türk dizisi izliyor dersem, mübalağa etmesi sayılmam. Bunun olumlu etkisi de tartışılmaz tabii ki. Önemli bir liman ülkesidir aynı zamanda. Benim Güney Amerika pazarında favorileri ülkelerim arasındadır.

Kolombiya

Kolombiya, yaklaşık 47 milyon nüfuslu son derece önemli ama bir o kadarda bir pazardır. Asayiş bozukluğundan tutunda dolandırıcı finans kuruluşlarına kadar her türlü zorluğu yaşarsınız. Ancak ürünlerinizi ihraç ederken hiç zorlanmazsınız. Çünkü hiçbir sertifika vb. belge talep edilmiyor. Edilse de distribütörünüz bu işleri “kolaylıkla” halledebilir. Düzgün ticaret yapma kültürleri pek yoktur ancak genelde peşin para ile mal alırlar. Bu durumda pazarı cazip kılıyor.  

Ekvator

Ekvator, devamlı olarak yeni yeraltı kaynakları bulunması sebebiyle çok hızlı zenginleşen bir ülkedir. Nüfusu yaklaşık 15 milyondur. Para birimi olarak Amerikan doları (USD) kullanıyorlar. Ülkenin alım gücü yüksek, Pazar fiyat-kalitesi dengesine bakıyor. Ekonomisi son derece dinamik ve potansiyeli yüksektir.

Bolivya

Bolivya da 11 milyonluk nüfusu olan ama denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Denizaşırı ithalatlar için Şili limanlarını kullanırlar. Son dönemlerde sağlık yatırımlarına ağırlık vermektedir. Pazar fiyat hassasiyeti var ancak kalite de aranmaktadır. Genelde Brezilya ürünleri ağır bir mal tedariki söz konusudur. Ancak ürün kalitesizliği bu pazarda diğer ülkelere önemli ölçüde potansiyel açmaktadır.

Brezilya

Brezilya, 200 milyonluk dev nüfusuyla bambaşka bir potansiyel ülkedir. Arjantin’inin korumacı tedbirlerine benzer ürünlerin kayıt altına alınması gerekiyor ve bu ANVISA adlı kayıt programında prosedür çok uzun zaman alabiliyor. Güçlü distribütörler ise bu süreyi “bir şekilde” normal zamanlara indirebiliyorlar. Hemen her sektörde yerel üretim olsa da Brezilya her türlü ürün potansiyelli bir ülkedir.

Latin Amerika coğrafyası gereği ticaretini deniz yoluyla yapmaktadır. Bölgede birkaç önemli liman bulunmaktadır ve tüm bölge bu limanlardan ticaret yapmaktadır. Bu durum liman sıkışıklıklarına sebep olabilmektedir. Mallar için transport süreleri 30 günü geçebilmektedir.

Bu pazarlara girebilmek için 3 altın kural!

Birincisi  —> İspanyolca

İkincisi   —-> Bölge kültür ve etiklerini bilmek

Üçüncüsü—> Doğru distribütörleri bulabilmek

Published On: Ekim 22nd, 2019 / Categories: Uncategorized /

Subscribe To Receive The Latest News

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus.

Add notice about your Privacy Policy here.