Anekdotlarla Türklerin Dış Ticarette Kendine Menkul İş Yapış Şekilleri ve Çözüm Yöntemleri


İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden Çıkışı “BREXIT” ve Dünya Ekonomisine Etkileri


Dış Ticaret nedir? Dış Ticaret Kültürü, Etiği, Pazar Araştırması, Müşteri Bulma, Tutundurma, Ödeme Şekilleri ve Uygulamalar


Müzakere ve İkna